Rezoluta 1244 e KS të OKB

Aktualiteti, Dokumente, Kosova 0 Comment

=> Dokumenti në PDF Anglisht
Burimi: https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/Res1244ENG.pdf

=> Dokumenti në PDF Frëngjisht
Burimi: https://undocs.org/fr/S/RES/1244(1999)

Author

Back to Top