Listë e humbjeve të shkaktuara armikut (italianëve dhe gjermanëve) në të vrarë, plagosur, të zënë rob dhe materiale

0 Comment

Listë e humbjeve të shkaktuara armikut (italianëve dhe gjermanëve) në të vrarë, plagosur, të zënë rob dhe materiale

Listë e humbjeve të shkaktuara armikut (italianëve dhe gjermanëve) në të vrarë, plagosur, të zënë rob dhe materiale

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Back to Top